M&P logo

Tlačové platne

Agfa :Amigo

amigo azura

:Azura platne boli prvýkrát predstavené na Drupe 2004. O necelý rok k nim pribudol nový prírastok s názvom :Amigo. Od tohto obdobia dodnes sa na celom svete nainštalovali tisícky riešení s týmito platňami. Ich popularita rastie zo dňa na deň. Len u nás sa za toto obdobie nainštalovalo asi 36 takýchto riešení. Zdanlivá nevýhoda bezprocesnej technológie sa v praxi ukázala veľkou výhodou. Nasvietené platne sa totiž musia ešte opláchnuť a pogumovať a táto operácia sa zdala zbytočnou voči technológiám, ktoré hneď po osvite idú do tlačového stroja. Prax ukázala, že takto vyrobené platne majú výborný kontrast a nezanášajú tlačový stroj odpadom z nevymytej platne. Platne :Amigo TS sú rýchlejšou verziou platní :Amigo.

Agfa :Azura TS

azura ts

Bezprocesná termálna tlačová platňa. Táto platňa nadviazala na výhody termálnej platne :Azura. Platne :Azura a :Azura TS sa po nasvietení v CTP zariadení len vymyjú v roztoku s gumou, ktorý cirkuluje, Pri tomto riešení nie je potrebný odpad a prívod vody. Je to veľmi ekologické riešenie, ktoré v konečnom dôsledku šetrí aj finančné prevádzkové náklady.

:Azura TS poskytuje nasledovné výhody

Agfa :Azura V

violetfree

fialová, tzv. „chemistry free“ nová fotopolymérová tlačová platňa

Hlavné výhody novej tlačovej platne

Pre existujúcich používateľov fotopolymérnych platní prináša nasledovné výhody:

:Agfa Azura N92 Violet

azura n92

Nová generácia fotopolymerných platní Azura N92 Violet je charakterizovaná:

AGFA ESKO X-Rite Epson Apple OKI Adobe Efi
šipka hore