M&P logo

Nový Kongsberg C

Nová dimenzia digitálnych dokončovacích strojov

Kongsberg-C

Nový Kongberg rady C je navrhnutý v tak, aby udržal krok s dneskajšími i zajtrajšími široko-formátovými tlačiarňami.
Presahovanie štandardov vo všestrannosti, presnosti a v produktivite je to podľa čoho sú stoly Kongsberg vo svete známe.
Tento stôl je prvým z multifunkčných super-širokých digitálnych dokončovacích strojov pre signage, display a obalový priemysel.

  • Všestranosť - Kongsberg C je navrhnutý tak, aby dokázal spracovať všetky typy médií od tenkých až po veľmi hrubé.
  • Kapacita - Kongsberg C je jediný super-široký dokončovací stôl, ktorý má 3kW frézu a dokáže nepretržite frézovať do ťažkých materiálov.
  • Konzistentnosť- Kongsberg C zaručuje, že každá zákazka bude spracovaná s rovnakým výkonom a to i pri najťažších materiáloch a zákazkách
  • Výber - Kongsberg C umožňuje pracovať s veľmi širokým rozsahom materiálov a pri tom dosahuje vysokú produktivitu. Týmto eliminuje potrebu ďalšie dodatočného dokončovacieho stola.
  • Konečnosť - Kongsberg C ponúka konečné riešenia pozostávajúce z hardvéru, softvéru, nožov, fréz a služieb.


  • AGFA ESKO X-Rite Epson Apple OKI Adobe Efi
    šipka hore